Inkaso pohledávek


Mimosoudní inkaso pohledávek

   Inkaso pohledávek provádíme na základě písemné mandátní smlouvy a udělené plné moci. Zabýváme se zejména pohledávkami, které ještě nebyly vymáhány soudní cestou a zároveň nejsou promlčené. Úspěšné inkaso pohledávky spočívá v propracované kombinaci písemných urgencí, telefonického kontaktu a v některých případech i osobních návštěv. Výsledkem je buď jednorázová úhrada dlužné částky, všestranně akceptovatelný splátkový kalendář, na jehož plnění důsledně dohlížíme, či zajištění dluhu formou směnky, notářským nebo exekutorským zápisem s přímou vykonatelností nebo jiným nástrojem, který značně urychlí případný soudní spor.

Úspěšnost inkasa pohledávek

    Úspěšnost inkasa pohledávek je významně ovlivněna třemi základními faktory, a to stářím pohledávky, její výší a dobou, po kterou je ve správě naší společnosti. Obecně lze říci, že nejrychleji vymahatelné jsou pohledávky do 50.000,- Kč, které jsou do inkasního procesu předány nejpozději 90 dnů od jejich splatnosti. Samozřejmě se s plným nasazením věnujeme i všem ostatním pohledávkám. Jejich inkasní proces však obvykle vyžaduje delší časové období.

Soudní inkaso - elektronický platební rozkaz

    Předáte nám Vaši pohledávku se všemi dostupnými podklady (faktura, smlouva, dodací listy,  upomínky, emailová komunikace). Zajistíme přípravu a podání žaloby, budeme Vás zastupovat při projednávání případu a zajistíme vydání elektronického platebního rozkazu či rozsudku. Výhodou elektronického platebního rozkazu je rychlost, přehlednost a menší soudní poplatky než u běžné žaloby. Vzhledem k počtu takto zpracovávaných případů si můžeme dovolit velmi nízké ceny, které nám za tuto službu zaplatíte.
Vaši pohledávku nezávazně ohodnotíme a odborně odhadneme její dobytnost. Volejte, pište, první schůzku neplatíte. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!