ÚČETNICTVÍ

Správně vedené účetnictví je podmínkou jakéhokoli úspěšného podnikání.  Kvalitní účetní služby vám dávají jistotu, že jsou vaše daně v pořádku a že máte přehled o ekonomických výsledcích své firmy. K perfektnímu vedení účetnictví jsou zapotřebí zejména:

 • dobrý a spolehlivý účetní specialista
 • výkonný účetní software
 • schopnost a ochota porozumět hospodaření vaší firmy 

Zajišťujeme mzdové účetní služby

 1. Kompletně vypočítáváme měsíční mzdy a odvody.
 2. Přihlásíme i odhlásíme zaměstnance k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Komunikujeme s úřady - s SSZ, ZP, FÚ
 3. Zastoupíme vás při jednáních a kontrolách prováděných SSZ, ZP. Orientujeme se v jednání s nimi, vždy tak máte jistotu, že vše probíhá k vaší spokojenosti.
 4. Tiskneme diskrétní výplatní pásky. Jsou reprezentativní a bezpečné. Výplatní pásky distribuujeme elektronicky. 
 5. Připravujeme elektronické příkazy k úhradě. Zaměstnanec tak dostane svou výplatu vždy včas.
 6. Zpracováváme a odesíláme přehledy vyměřovacích základů na SSZ, ZP.
 7. Vypočítáme zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu.
 8. Zpracováváme o odesíláme veškeré statistiky.
 9. Zajistíme zpracování sestavy pro spoření a exekuce dle jednotlivých zaměstnanců.
 10. Příprava a odeslání potvrzení pro zaměstnance pro pracovněprávní a soukromé účely.
 11. Zpracujeme sestavy čerpání dovolené.
 12. Zabezpečíme zpracování rekapitulace mezd.
 13. Vypracujeme sestavu dobírek.
 14. Zpracujeme pro vás sestavu záloh.
 15. Zajistíme vypracování a vedení evidenčního listu důchodového pojištění.
 16. Zabezpečíme zpracování ročního zúčtování daně.
 17. Vypracujeme potvrzení o příjmech zaměstnanců.
 18. Zpracujeme roční vyúčtování daní za zaměstnance.
 19. Zabezpečíme zpracování vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
 20. Vyřešíme problematiku pracovních úrazů včetně hlášení na příslušné úřady.
 21. Vedeme evidenci o odpracované a neodpracované době zaměstnanců.
 22. Zajistíme styk s příslušným úřadem práce i plnění úkolů s tím spojených.
 23. Zajišťujeme administrativní úkony spojené se vznikem a ukončením pracovního poměru.
 24. Vedeme administrativní agendu spojenou se změnami pracovních smluv.
 25. Zpracováváme hlášení pro společnosti zaměstnávající částečně nebo plně invalidní důchodce.
 26. Zaměřujeme se na kompletní mzdové poradenství. Jsme k dispozici kdykoli potřebujete.

Ceník účetnictví

jednotlivé relevantní položky se sčítají

Podvojné účetnictví nebo daňová evidence

Položka v deníku

25 Kč

Podvojné účetnictví nebo daňová evidence

Položka v deníku - elektronický import

10 Kč

Přiznání k DPH


500 Kč

Kontrolní hlášení DPH


500 Kč

Daňová přiznání

daň z příjmu FO

2000 Kč

Daňová přiznání

daň z příjmu PO

3000 Kč

Daňová přiznání

daň z nabytí nemovitých věcí

1000 Kč

Daňová přiznání

Silniční daň - 1 auto

250 Kč

Hodinová sazba

zastupování, účast na kontrolách

850 Kč

Zpracování mezd včetně hlášení

v měsíci nástupu dvojnásobná sazba

200 Kč

Jednorázový paušál při převzetí účetnictví


2000 Kč

Příplatek za "krabicové doklady"

za položku v deníku

30%

Vytvořte si webové stránky zdarma!